உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

வெள்ளி, டிசம்பர் 16, 2011

தமிழகத்தில் மார்ச் 8, 2012 ல் பிளஸ் 2 தேர்வுகள் தொடக்கம்: தேர்வு கால அட்டவணை விபரம்

 
         தமிழகத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வுகள்  மார்ச் 8-ந் தேதி தொடங்குவதாக தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது. 
 
தேர்வு கால அட்டவணை  
 
மார்ச் 8-மொழித்தாள் ஒன்று.

மார்ச் 9-மொழித்தாள் இரண்டு.

மார்ச் 12-ஆங்கிலம் முதல் தாள்.

மார்ச் 13-ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்.

மார்ச் 16-  இயற்பியல்,பொருளியல்,உளவியல்.

மார்ச் 19-கணிதம்,விலங்கியல்,நுண்ணுயிரியல்.நியூட்ரிசியன்.

மார்ச் 20-வணிகவியல்,புவியியல்,மனையியல்.

மார்ச் 22- வேதியியல்,கணக்குப்பதிவியல்,சுருக்கெழுத்து.

மார்ச் 26- உயிரியியல்,வரலாறு,தாவரவியல், அடிப்படை அறிவியல், வணிகக் கணிதம்.

மார்ச் 28- கணினி அறிவியல்,உயிரி வேதியியல்,இந்திய கலாச்சாரம், தொடர்பு ஆங்கிலம், தட்டச்சு,சிறப்பு மொழி.

மார்ச் 30- தொழில்கல்வி தியரி, அரசியல் மற்றும் அறிவியல் தேர்வுகள், நர்சிங், மற்றும் புள்ளியியல். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior