உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

புதன், ஆகஸ்ட் 08, 2012

STATE BANK OF INDIA - Requirement (2012)


STATE BANK OF INDIA - Requirement (2012)


Recruitment to Clerical Cadre in Associate Banks of SBI


Advt No. CRPD/ABCL/2012-13/01 dated 25-07-2012

(Written Examination on 07.10.2012 and 14.10.2012)◦On-line Registration of Application : 30.07.2012 to 13.08.2012

◦Payment of Fees – Offline (at SBI Branches) : 01.08.2012 to 17.08.2012

◦Payment of Fees – Online : 30.07.2012 to 13.08.2012
 NOTIFICATION

http://www.statebankofindia.com/webfiles/uploads/files/1343129241717_SBI_ABCL_ADVT_ENGLISH.pdf


APPLY ONLINE


http://ibpsreg.sifyitest.com/sbiclkjul120 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior