உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

கடலூர் மாவட்ட செய்திகள்
வெள்ளி, ஜனவரி 07, 2011

EPIC distribution under way: Cuddalore Collector P. Seetharaman

CUDDALORE: 

        Distribution of Elector's Photo Identity Cards (EPICs) to newly enrolled voters has already begun, according to Collector P. Seetharaman.

         In a statement released here, he said the EPICs are being given to people whose names have been included in the draft rolls released on July 1, 2010, and September 15, 2010 with January 1, 2010 as the qualifying date.

The cards could be obtained from the respective Village Administrative Officers or the polling officials. 

For getting details, 

call 04142 – 230651 to 230654 – Extension 259, 
and, 04142 – 232811.

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior