உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

சனி, ஏப்ரல் 09, 2011

கட​லூர் மாவட்​டத்​தில் பார்​வை​யற்​ற​வர்​க​ளுக்​கான பிரெய்லி டம்மி வாக்​குச் சீட்​டு​கள் சரி​பார்ப்பு

கட​லூர்:

        கட​லூர் மாவட்​டத்​தில் பார்​வை​யற்​ற​வர்​கள் பிரெய்லி எழுத்து முறை​யில் அமைந்​துள்ள டம்மி வாக்​குச் சீட்​டு​களை பயன்​ப​டுத்தி வாக்​க​ளிக்​கும் முறை,​​ வெள்​ளிக்​கி​ழமை சரி​பார்க்​கப்​பட்​டது.​

             கட​லூர் மா​வட்ட ஆட்​சி​யர் பெ.சீதா​ரா​மன் முன்​னி​லை​யில் இதற்​கான கூட்​டம் நடந்​தது.​ பார்​வை​யற்​ற​வர்​கள் வாக்​க​ளிக்க பிரெய்லி முறை​யி​லான டம்மி வாக்​குச் சீட்​டு​கள் 100 சத​வீ​தம் தணிக்கை செய்​யப்​பட்​டது. ​டம்மி வாக்​குச்​சீட்​டு​கள் அரசு பார்​வை​யற்ற மாற்​றுத் திற​னா​ளி​க​ளுக்​கான சிறப்​புப்​பள்ளி தலைமை ஆசி​ரி​யர் சௌந்​த​ர​ரா​ஜன்,​​ ஆசி​ரி​யை​கள் நாக​வல்லி,​​ பிரியா,​​ ஆசி​ரியர் சத்​தி​ய​நா​ரா​ய​ணன்,​​ ஆகி​யோ​ரால் ஒப்​பிட்​டுச் சரி​பார்க்​கப்​பட்​டன.​

பின்​னர் கட​லூர் மாவட்​ட ஆட்​சி​யர் கூறி​யது:​ 

              பிரெய்லி எழுத்து படிக்​கத் தெரிந்​த​வர்​கள் பிரெய்லி வாக்​குச்​சீட்டை பயன்​ப​டுத்தி வாக்​க​ளிக்​க​லாம்.​ பிரெய்லி எழுத்​துக்​க​ளைப் படிக்​கத் தெரி​யா​த​வர்​கள் மற்​றும் கண்​பார்​வை​யின்மை அல்​லது உடல்​ஊ​னம் கார​ண​மாக வாக்​க​ளிக்க இய​லா​த​வர்​கள்,​​ தங்​க​ளு​டன் ஒரு உத​வி​யா​ளரை அழைத்து வர​லாம்.​அ ​வ​ரி​டம் உறுதி மொழிப் பத்​தி​ரத்​தில்,​​ ரக​சி​யம் காப்​ப​தா​க​வும்,​​ வேறு யாருக்​கும் உத​வி​யா​ள​ராக இல்லை என​வும் கையொப்​பம் பெற்று அனு​ம​திக்​க​லாம்.​அ​வர் 18 வயது நிரம்​பி​ய​வ​ராக இருக்க வேண்​டும்.​ 

             ஒரு உத​வி​யா​ளர் பார்​வை​யற்ற ஒரு​வ​ருக்​காக மட்​டுமே,​​ உதவ வேண்டும்.​ பி ரெய்லி முறை​யில் தயா​ரிக்​கப்​பட்ட டம்மி வாக்​குச் சீட்டை,​​ வாக்​குப் பதிவு அலு​வ​லர் பார்​வை​யற்ற வாக்​கா​ள​ரி​டம் வழங்க வேண்​டும்.​ வாக்​குப்​ப​திவு செய்த பின்​னர் அந்த டம்மி வாக்​குச்​சீட்டை திரும்​பப் பெற வேண்​டும் என்​றார் ஆட்​சி​யர்.

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior