உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

கடலூர் மாவட்ட செய்திகள்
சனி, ஏப்ரல் 09, 2011

Braille list of candidates verified

CUDDALORE: 

          The dummy list of candidates prepared in Braille format was checked by the faculty of the Blind School in the presence of Collector P. Seetharaman here on Friday. The list would be kept in all polling stations. It has been prepared in English and, therefore, for visually impaired voters who could not decipher the alphabets, they could bring an assistant to the polling station.

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior