உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

கடலூர் மாவட்ட செய்திகள்




திங்கள், ஜனவரி 31, 2011

Get additional sheets online

CUDDALORE:

        The “N” category ration card-holders, who do not normally lift their entitlements from fair price shops, can yet get the validity of their cards extended by downloading additional sheets from
 

             do. In a statement here, Collector P. Seetharaman said that by logging in the ration card number, the sheets could be downloaded. The original cards expired on December 31, 2010 and through attachment of additional sheets, their validity could be extended.

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior