உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

வெள்ளி, ஜனவரி 28, 2011

2011 உலககோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி அட்டவணை

Date Local GMT IST Match Details Venue
Feb 12, 2011 09:30 04:00 09:30 Kenya vs West Indies, 1st Warm up ODI Colombo
Feb 12, 2011 09:30 04:00 09:30 Sri Lanka vs Netherlands, 2nd Warm up ODI Kandy
Feb 12, 2011 14:30 08:30 14:00 Bangladesh vs Canada, 3rd Warm up ODI Day Night Match Chittagong
Feb 12, 2011 14:30 09:00 14:30 Ireland vs New Zealand, 4th Warm up ODI Day Night Match Nagpur
Feb 12, 2011 14:30 09:00 14:30 South Africa vs Zimbabwe, 5th Warm up ODI Day Night Match Chennai
Feb 13, 2011 14:30 09:00 14:30 India vs Australia, 6th Warm up ODI Day Night Match Bangalore
Feb 15, 2011 09:30 04:00 09:30 Ireland vs Zimbabwe, 7th Warm up ODI Nagpur
Feb 15, 2011 09:30 04:00 09:30 Kenya vs Netherlands, 8th Warm up ODI Kandy
Feb 15, 2011 14:30 08:30 14:00 Bangladesh vs Pakistan, 9th Warm up ODI Day Night Match Mirpur
Feb 15, 2011 14:30 09:00 14:30 Australia vs South Africa, 10th Warm up ODI Day Night Match Bangalore
Feb 16, 2011 09:30 03:30 09:00 Canada vs England, 11th Warm up ODI Mirpur
Feb 16, 2011 09:30 04:00 09:30 Sri Lanka vs West Indies, 12th Warm up ODI Colombo
Feb 16, 2011 14:30 09:00 14:30 India vs New Zealand, 13th Warm up ODI Day Night Match Chennai
Feb 18, 2011 14:30 08:30 14:00 England vs Pakistan, 14th Warm up ODI Day Night Match Mirpur
Feb 19, 2011 14:30 08:30 14:00 Group B : Bangladesh vs India, 1st ODI Day Night Match Mirpur
Feb 20, 2011 09:30 04:00 09:30 Group A : New Zealand vs Kenya, 2nd ODI Chennai
Feb 20, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Sri Lanka vs Canada, 3rd ODI Day Night Match Hambantota
Feb 21, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Australia vs Zimbabwe, 4th ODI Day Night Match Ahmedabad
Feb 22, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : England vs Netherlands, 5th ODI Day Night Match Nagpur
Feb 23, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Pakistan vs Kenya, 6th ODI Day Night Match Hambantota
Feb 24, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : South Africa vs West Indies, 7th ODI Day Night Match Delhi
Feb 25, 2011 09:30 03:30 09:00 Group B : Bangladesh vs Ireland, 8th ODI Mirpur
Feb 25, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Australia vs New Zealand, 9th ODI Day Night Match Nagpur
Feb 26, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Pakistan vs Sri Lanka, 10th ODI Day Night Match Colombo
Feb 27, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : India vs England, 11th ODI Day Night Match Kolkata
Feb 28, 2011 09:30 04:00 09:30 Group A : Canada vs Zimbabwe, 12th ODI Nagpur
Feb 28, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : West Indies vs Netherlands, 13th ODI Day Night Match Delhi
Mar 1, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Sri Lanka vs Kenya, 14th ODI Day Night Match Colombo
Mar 2, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : England vs Ireland, 15th ODI Day Night Match Bangalore
Mar 3, 2011 09:30 04:00 09:30 Group B : South Africa vs Netherlands, 16th ODI Mohali
Mar 3, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Pakistan vs Canada, 17th ODI Day Night Match Colombo
Mar 4, 2011 09:30 04:00 09:30 Group A : New Zealand vs Zimbabwe, 18th ODI Ahmedabad
Mar 4, 2011 14:30 08:30 14:00 Group B : Bangladesh vs West Indies, 19th ODI Day Night Match Mirpur
Mar 5, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Australia vs Sri Lanka, 20th ODI Day Night Match Colombo
Mar 6, 2011 09:30 04:00 09:30 Group B : South Africa vs England, 21st ODI Chennai
Mar 6, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : India vs Ireland, 22nd ODI Day Night Match Bangalore
Mar 7, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Canada vs Kenya, 23rd ODI Day Night Match Delhi
Mar 8, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Pakistan vs New Zealand, 24th ODI Day Night Match Kandy
Mar 9, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : India vs Netherlands, 25th ODI Day Night Match Delhi
Mar 10, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Sri Lanka vs Zimbabwe, 26th ODI Day Night Match Kandy
Mar 11, 2011 09:30 04:00 09:30 Group B : West Indies vs Ireland, 27th ODI Mohali
Mar 11, 2011 14:30 08:30 14:00 Group B : Bangladesh vs England, 28th ODI Day Night Match Chittagong
Mar 12, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : India vs South Africa, 29th ODI Day Night Match Nagpur
Mar 13, 2011 09:30 04:00 09:30 Group A : New Zealand vs Canada, 30th ODI Mumbai
Mar 13, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Australia vs Kenya, 31st ODI Day Night Match Bangalore
Mar 14, 2011 09:30 03:30 09:00 Group B : Bangladesh vs Netherlands, 32nd ODI Chittagong
Mar 14, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Pakistan vs Zimbabwe, 33rd ODI Day Night Match Kandy
Mar 15, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : South Africa vs Ireland, 34th ODI Day Night Match Kolkata
Mar 16, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Australia vs Canada, 35th ODI Day Night Match Bangalore
Mar 17, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : England vs West Indies, 36th ODI Day Night Match Chennai
Mar 18, 2011 09:30 04:00 09:30 Group A : Ireland vs Netherlands, 37th ODI Kolkata
Mar 18, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Sri Lanka vs New Zealand, 38th ODI Day Night Match Mumbai
Mar 19, 2011 09:30 03:30 09:00 Group B : Bangladesh vs South Africa, 39th ODI Mirpur
Mar 19, 2011 14:30 09:00 14:30 Group A : Pakistan vs Australia, 40th ODI Day Night Match Colombo
Mar 20, 2011 09:30 04:00 09:30 Group A : Zimbabwe vs Kenya, 41st ODI Kolkata
Mar 20, 2011 14:30 09:00 14:30 Group B : India vs West Indies, 42nd ODI Day Night Match Chennai
Mar 23, 2011 14:30 09:30 15:00 TBC vs TBC, 1st Quarter Final ODI Day Night Match Mirpur
Mar 24, 2011 14:30 10:00 15:30 TBC vs TBC, 2nd Quarter Final ODI Day Night Match Colombo
Mar 25, 2011 14:30 09:30 15:00 TBC vs TBC, 3rd Quarter Final ODI Day Night Match Mirpur
Mar 26, 2011 14:30 10:00 15:30 TBC vs TBC, 4th Quarter Final ODI Day Night Match Ahmedabad
Mar 29, 2011 14:30 10:00 15:30 TBC vs TBC, 1st Semi Final ODI Day Night Match Colombo
Mar 30, 2011 14:30 10:00 15:30 TBC vs TBC, 2nd Semi Final ODI Day Night Match Mohali
Apr 2, 2011 14:30 10:00 15:30 TBC vs TBC, The Final ODI Day Night Match Mumbai   

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior