உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

கடலூர் மாவட்ட செய்திகள்
சனி, மார்ச் 19, 2011

Consumer forums hailed at Annamalai University

CUDDALORE: 

          Vice-Chancellor of Annamalai University M. Ramanathan has hailed consumer forums for creating awareness of consumer rights and redress mechanism that exists for their benefit. He was speaking at a function organised in connection with the International Consumer Day celebrations on the university campus at Chidambaram recently.

0 கருத்துகள்:

நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Country wise Vistior